UNIVERSE OF DRUMSET TECHNIQUES

 

UNIVERSE OF DRUMSET TECHNIQUES

Technika hry na bicí soupravu III. – UNIVERSE OF DRUMSET TECHNIQUES

Rok vydání 2011, česko-anglická verze, ISBN978-80-254-9389-2; EAN978-80-254-9389-2; ISMN 979-0-66051-949-3

Tato publikace je pokračováním předchozích částí – Technika hry na bicí soupravu I. – Modern Fusion Drumming 2000, a Technika hry na bicí soupravu II. – World of Drumset Rudiments. Rovněž tento titul vychází ze standardních metodických prvků výuky, které byly používány např. v zahraničních armádách již od 19. století. U nás jsou známy předehry k pochodům, tzv. anšlágy, např. rakousko-uherský, příp. skotský, francouzský. Jen pro připomenutí – původně šlo o výběr rytmických vzorů tzv. Standard 26 American Drum Rudiments, posléze byly společností Percussive Arts Society rozšířeny na International 40 Snare Drum Rudiments. Nyní je třeba brát v úvahu i jejich odvozené obraty, různé druhy metod jejich procvičování a hlavně – v rámci moderní hry – jejich aplikaci na soupravě bicích nástrojů.

Cvičení v této řadě publikací jsou seřazena tak, aby dané tematické okruhy jednotlivých dílů byly systematicky provázané. Cílem titulu je průběžné rozvíjení rytmického cítění hráče; postupné zvládání jednotlivých elementů techniky hry – a to v mnoha hudebních žánrech, např. popu, rocku, swingu, tradičním i moderním jazzu, funky, fusion, country, dále v oblasti latinskoamerických i afrokubánských rytmů. Cvičení jsou dobře použitelná i v oblasti současné rockové hudby, včetně různých metalových žánrů a kategorie tzv. progressive rock, který klade nároky na nadprůměrně zvládnutou techniku hry rukou i nohou. Materiály jsou rozděleny do jednotlivých kapitol, prostřednictvím kterých se jednotlivě zabývám problematikou nejrůznějších postupů koordinace končetin v obou rytmických pásmech, tedy v osminovém či šestnáctinovém zápise (angl. „straight“ či „even feel“ nebo „binary“); a triolovém zápise („triplet feel“ nebo „ternary“), resp. v rytmech „shuffle“.

Kromě pokračování a rozšíření témat z předchozích dílů, jako např. rozcvičovací verze rukokladů, rytmické stupnice s různými typy víření, je v úvodních částech pozornost postupně věnována technice ovládání rukou, pedálové technice velkého bubnu i hi-hat a jejich koordinaci na bicí soupravě. Uvedené příklady doporučuji hrát akcentovanými i neakcentovanými údery střídavými, dvojitými, vířivými, unisono a paradiddle s vyznačenými možnostmi hry obou nohou. Rovněž rozvoj techniky hry velkého, resp. dvou velkých bubnů stále zaznamenává velký posun, proto byla do titulu zařazena nejen ostinátní cvičení v doprovodech. Nechybí ani pokročiléjší rytmické vzory, tzv. patterny, které nutno nacvičovat ve zvláště pomalých tempech. Totéž platí i pro cvičení koordinačních rozkladů, kterým se věnuji ve třetí části. Jde například o jednodobé variace skupinek not a přírazových not dvojitých, trojitých a čtyřnásobných. Posléze se zabývám příklady taktů s lichým počtem dob, tedy rytmy 3/4 a 6/8 se cvičeními víření a v podobě doprovodných rytmů. Závěrečné praktické kapitoly, např. „Jazz&Fusion“, obsahují další prvky binárních i ternárních doprovodných rytmů, včetně ozdobných not typu „ghost strokes“ s přípravnými rukoklady, které doporučuji cvičit rovněž jako vířívé údery a údery typu „rim click“. Swingové doprovody, známé už z tzv. big-bandové éry, obsahují nejpoužívanější jedno- a dvoutaktové rytmické fráze. Jako bonus uvádím příklady moderních kombinovaných rytmů, tzv. open-handed playing, čili doprovod hraný souběžně oběma rukama, např. pravou na činel Ride a levou na Hi-hat.

Spolu s předchozími tituly jde o ojedinělou dvojjazyčnou komplexní cvičební systematiku hry na soupravu bicích nástrojů. Publikace s velkým množstvím informací včetně původní odborné terminologie jsou dostupné i výhradně v anglické verzi s podtituly The Encyclopedia of Technique and Groove. Jsou určeny mírně až vysoce pokročilým hráčům a vhodné zejména pro studenty hudebních škol.

PUBLIKACE


RECENZE

This seventy-eight-page book should have been titled “Universe“ Of Drumset Rudiments, […], it would be well worth the effort for any drummer serious about improving his or her hands and four-way independence skills.“

MIKE HAID

Historicky první publikace českého autora, zabývající se Snare Drum Rudiments. Navíc kniha přináší rozšířené verze oblastí, zahrnutých v prvním díle. Považuji obě učebnice za velmi přínosné širokému spektru hráčů na bicí nástroje.“

MARTIN VAJGL
ZANECHTE VZKAZ:

  Vaše jméno (vyžadováno):

  Váš email (vyžadováno):

  Předmět:

  Vaše zpráva:

  © ROMAN KOBIELA 2014 | Mapa stránek
  Tvorba webových stránek Petr Stránský