WORLD OF DRUMSET RUDIMENTS

 

WORLD OF DRUMSET RUDIMENTS

Technika hry na bicí soupravu II. – World of Drumset Rudiments

Rok vydání 2002, česko-anglická verze, ISBN-80-238-8043-8, ISMN M-66051-193-0

Obsahem druhého dílu je jednak rozšíření tematických celků uvedených v díle prvním, ale především jsou zde prezentovány relevantní základy vědění o hře na bicí nástroje včetně široké řady technických prvků – Standard 26 American Drum Rudiments a Percussive Arts Society International Drum Rudiments; tedy fenoménů vycházejících ze standardních metodických postupů praktikovaných v kolébce bicích nástrojů, u nás však problematiky dosud poměrně neznámé.

Některé z těchto rytmických frází byly používány při vojenských pochodech armádních sborů již v uplynulých staletích, vůbec však neznamená, že by tyto prvky byly zastaralé a v současnosti určeny pouze k těmto účelům. Ve skutečnosti jde o série standardních či progresivních rukokladů, včetně přírazových not a víření, které podstatným způsobem vytvářejí strukturu hráčských dovedností. V novodobé historii techniky hry na bicí nástroje tak získaly tyto aplikace, zejména hra dvojitých úderů a variace paradiddle, bezkonkurenčně nejvýznamnější posun v moderním interpretačním umění.

Rovněž v této publikaci jsou materiály členěny do jednotlivých kapitol s jejich podskupinami, prostřednictvím kterých se zabývám problematikou techniky ovládání končetin a zejména interpretace rudimentárních prvkův daných rytmických pásmech a dynamických intenzitách. Kromě pokračování a rozšíření témat z prvního dílu, jako kapitol rytmických stupnic, pedálové techniky, koordinačních rozkladů, hry taktů s lichým počtem dob, variací víření a úderů paradiddle, je v počátečních částech pozornost soustředěna na kombinace akcentovaných a neakcentovaných úderů střídavých, dvojitých, několikanásobných a vířivých. Posléze se zabývám rudimentárními prvky s přírazovými notami, které rovněž mohou být velmi cenné, zvláště při sólové hře. Jsou rozděleny na variace přírazůjednoduchých a dvojitých vlečných, příp. střídavých; trojitých střídavých, čtyřnásobných vlečných, ale rovněž v kombinacích s údery paradiddle. Vzhledem k tomu, že u některých originálních označení by mohl být jazykový překlad dosti sporný, mnohé názvy jsou ponechány v původním znění.

Jedná se tedy nejen o aktuální přehled těchto nezbytných prvků, nýbrž také moderní aplikaci jejich základních i reverzních variací pro potřeby moderní hry na soupravy bicích nástrojů. Nutno dodat, že cvičení nejsou pouhým taxativním výčtem rytmických možností, ale jsou zaměřena prakticky s ohledem na požadavky soudobé hry a zároveň se značnou dávkou stylové i dynamické variability, jejichž potřebu mnohé dnešní hudební situace přinášejí.

Spolu s prvním dílem jde o nejen na domácím, ale rovněž evropském trhu ojedinělou, nadžánrově zaměřenou dvojjazyčnou cvičební systematiku hry na soupravu bicích nástrojů, která je určena hráčům s vážným zájmem o hru, nejlépe studentům hudebních škol. S ohledem na původní odbornou terminologii je právě jim určena výhradně anglická mutace tohoto vydání s podtitulem The Encyclopedia of Technique and Groove. V případě samostudia je ovšem záhodno ovládat nástroj alespoň na základní úrovni, nebot’ míra obtížnosti u některých cvičení je poměrně vysoká. Závěrem nezbývá než doporučit pečlivé studium jednotlivých kapitol, včetně všeobecných pravidel, provázejících veškeré stránky této publikace; ale rovněž speciální zásady i postupy cvičení na jednotlivých dvoustranách s jednotaktovými ukázkami, představující návod k provádění cvičení.

OBSAH PUBLIKACE

I. Přehled rudimentálních prvků na malý buben

A. Prvky s přírazovými notami
B. Prvky s paradiddle
C. Prvky s vířením

II. Cvičení rudimentálních prvků

A. Rytmické stupnice
B. Čtení rytmických kombinací
C. Rytmické stupnice vířivých úderů
D. Pokročilé čtení rytmických kombinací
E. Noty akcentované i neakcentované a víření
1. Osminový zápis
2. Triolový zápis
3. Kombinovaná rytmická pásma
F. Variace paradiddle a přípravné rukoklady
1. Paradiddle jednoduché a trojité
2. Paradiddle jednoduché a nepravidelné
3. Paradiddle nepravidelné
4. Paradiddle dvojité a nepravidelné
G. Kombinace několikanásobných úderů
1. šestnáctinový zápis
2. Triolový zápis

III. Rudimentální prvky s přírazovými notami

A. Variace přírazů jednoduchých
1. Osminový zápis
2. Triolový zápis
3. Triolový zápis – „Swiss Army Triplet Notes“
B. Variace přírazů dvojitých
1. Osminový zápis
2. Triolový zápis
C. Variace paradiddle s přírazy jednoduchými
1. Paradiddle jednoduché, trojité a přípravná cvičení
2. Paradiddle dvojité, nepravidelné a přípravná cvičení
D. Variace paradiddle s přírazy dvojitými
1. Paradiddle jednoduché, trojité a přípravná cvičení
2. Paradiddle dvojité, paradiddlediddle a přípravná cvičení

IV. Další koordinační rozklady

A. Variace paradiddle
1. Paradiddle jednoduché, trojité, nepravidelné a přípravná cvičení
2. Paradiddle dvojité, nepravidelné a přípravná cvičení
B. Variace rozkladů s údery jednoduchými, dvojitými a trojitými

V. Hra taktů s lichým počtem dob

A. Takt 3/4
1. Pokročilé čtení rytmických kombinací
2. Variace paradiddle – šestnáctinový zápis a hra shuffle
3. Variace paradiddle – šestnáctinový triolový zápis
4. Noty akcentované a neakcentované – šestnáctinový triolový zápis
B. Takt 6/8
1. Pokročilé čtení rytmických kombinací
2. Variace paradiddle dvojitých a nepravidelných – hra shuffle
C. Takt 5/4
1. Noty akcentované a neakcentované – šestnáctinový zápis a shuffle

Bonus: Hra doprovodných rytmů

World of Drumset Rudiments

Rok vydání 2003, anglická verze byly vydána jakožto propagačně-výukový materiál na Mezinárodní hudební veletrh Frankfurt 2003, pro společnost Yamaha CZ.

PUBLIKACE


RECENZE

This seventy-eight-page book should have been titled “Universe“ Of Drumset Rudiments, […], it would be well worth the effort for any drummer serious about improving his or her hands and four-way independence skills.“

MIKE HAID

Historicky první publikace českého autora, zabývající se Snare Drum Rudiments. Navíc kniha přináší rozšířené verze oblastí, zahrnutých v prvním díle. Považuji obě učebnice za velmi přínosné širokému spektru hráčů na bicí nástroje.“

MARTIN VAJGL
ZANECHTE VZKAZ:

Vaše jméno (vyžadováno):

Váš email (vyžadováno):

Předmět:

Vaše zpráva:

© ROMAN KOBIELA 2014 | Mapa stránek
Tvorba webových stránek Petr Stránský